Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

परिशिष्ट
aneks
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
लगभग
ok. (około)
Kun lukumäärää ei tiedetä
ग्रंथ सूची
bibliografia
Lähdeluettelo
लगभग
circa
Määrän arvioiminen
अध्याय
rozdz. (rozdział)
Tietty osio työstä
स्तंभ
kolumna
Taulukon pystysuora osio
व्याख्यान
dysertacja
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
संपादक
pod red. (pod redakcją)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
उदाहरण
np. (na przykład)
Annettaessa esimerkki
विशेषतः
szczególnie
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
आदि.
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
आकृ.
rys. (rysunek)
Työhön kuuluva kaavio
जो है कि...
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
सहित
wliczając
Kun listaan lisätään jotain
ख़ासकर
nb. (notabene/nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
अगला
str. (strona)
Työn yksittäinen sivu
अगला पन्ना
str. (strony)
Työn monet sivut
प्रस्तावना
wstęp/przedmowa
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
प्रकाशन
wyd. (wydawnictwo)
Työn julkaisija
पुनरीक्षित
korekta
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
पुनर्मुद्रण
przedruk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
अनुवादक
tłum. (tłumaczenie)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
विभाग
t. (tom)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta