Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

परिशिष्ट
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
लगभग
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
ग्रंथ सूची
bibliogr. (bibliografia)
Lähdeluettelo
लगभग
cerca
Määrän arvioiminen
अध्याय
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
स्तंभ
col. (coluna)
Taulukon pystysuora osio
व्याख्यान
dissertação
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
संपादक
ed. (edição)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
उदाहरण
p.ex. (por exemplo)
Annettaessa esimerkki
विशेषतः
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
आदि.
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
आकृ.
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
जो है कि...
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
सहित
incluindo
Kun listaan lisätään jotain
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
अगला
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
अगला पन्ना
pp. (páginas)
Työn monet sivut
प्रस्तावना
prefácio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
प्रकाशन
E. (editor)
EE. (editores)
Työn julkaisija
पुनरीक्षित
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
पुनर्मुद्रण
reimpresso
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
अनुवादक
Trad. (tradução)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
विभाग
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta