Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

परिशिष्ट
app.(附录)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
लगभग
approx.(大约)
Kun lukumäärää ei tiedetä
ग्रंथ सूची
bibliog.(引用来源)
Lähdeluettelo
लगभग
ca.(大约)
Määrän arvioiminen
अध्याय
ch.(章)
Tietty osio työstä
स्तंभ
col.(柱)
Taulukon pystysuora osio
व्याख्यान
diss.(论文)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
संपादक
ed.(编辑)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
उदाहरण
e.g.(例如)
Annettaessa esimerkki
विशेषतः
esp.(尤其是)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
आदि.
etc.(等等)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
आकृ.
fig.(图表)
Työhön kuuluva kaavio
जो है कि...
i.e.(既)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
सहित
incl.(包括)
Kun listaan lisätään jotain
ख़ासकर
N.B.(注意)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
अगला
p.(页)
Työn yksittäinen sivu
अगला पन्ना
pp.(页)
Työn monet sivut
प्रस्तावना
pref.(前言)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
प्रकाशन
pub.(由...出版)
Työn julkaisija
पुनरीक्षित
rev.(由...修改)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
पुनर्मुद्रण
rpt.(转载)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
अनुवादक
trans.(由...翻译)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
विभाग
vol.(卷)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta