Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

परिशिष्ट
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
लगभग
Kun lukumäärää ei tiedetä
ग्रंथ सूची
参考文献一覧
Lähdeluettelo
लगभग
およそ
Määrän arvioiminen
अध्याय
Tietty osio työstä
स्तंभ
Taulukon pystysuora osio
व्याख्यान
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
संपादक
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
उदाहरण
Annettaessa esimerkki
विशेषतः
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
आदि.
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
आकृ.
Työhön kuuluva kaavio
जो है कि...
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
सहित
含めて
Kun listaan lisätään jotain
ख़ासकर
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
अगला
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
अगला पन्ना
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
प्रस्तावना
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
प्रकाशन
(人物名)出版
Työn julkaisija
पुनरीक्षित
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
पुनर्मुद्रण
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
अनुवादक
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
विभाग
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta