Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

परिशिष्ट
Appendice
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
लगभग
ca. (circa)
Kun lukumäärää ei tiedetä
ग्रंथ सूची
Bibliografia
Lähdeluettelo
लगभग
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
अध्याय
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Tietty osio työstä
स्तंभ
Colonna
Taulukon pystysuora osio
व्याख्यान
Dissertazione di laurea
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
संपादक
A cura di
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
उदाहरण
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
विशेषतः
Specialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
आदि.
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
आकृ.
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
जो है कि...
i.e. (id est)/cioè
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
सहित
incl. (incluso)
Kun listaan lisätään jotain
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
अगला
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
अगला पन्ना
pp. (pagine)
Työn monet sivut
प्रस्तावना
Prefazione/Preambolo
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
प्रकाशन
Pubblicato da
Työn julkaisija
पुनरीक्षित
n.d.A. (nota dell'autore)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
पुनर्मुद्रण
Opera ristampata
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
अनुवादक
Tradotta da
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
विभाग
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta