Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

परिशिष्ट
bijl. (bijlage)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
लगभग
ong. (ongeveer)
Kun lukumäärää ei tiedetä
ग्रंथ सूची
bibl. (bibliografie)
Lähdeluettelo
लगभग
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
अध्याय
hst. (hoofdstuk)
Tietty osio työstä
स्तंभ
kolom
Taulukon pystysuora osio
व्याख्यान
dissertatie
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
संपादक
bew. (bewerkt door)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
उदाहरण
bijv. (bijvoorbeeld)
Annettaessa esimerkki
विशेषतः
bijz. (bijzonder)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
आदि.
enz. (enzovoort)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
आकृ.
afb. (afbeelding)
Työhön kuuluva kaavio
जो है कि...
d.w.z (dat wil zeggen)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
सहित
incl. (inclusief)
Kun listaan lisätään jotain
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
अगला
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
अगला पन्ना
pp. (pagina´s)
Työn monet sivut
प्रस्तावना
voorwoord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
प्रकाशन
uitg. (uitgegeven door)
Työn julkaisija
पुनरीक्षित
herz. (herzien)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
पुनर्मुद्रण
herdr. (herdruk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
अनुवादक
vertaald door
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
विभाग
jg. (jaargang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta