Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

परिशिष्ट
ap. (apéndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
लगभग
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
ग्रंथ सूची
bibl. (bibliografía)
Lähdeluettelo
लगभग
circ. (circa)
Määrän arvioiminen
अध्याय
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
स्तंभ
col. (columna)
Taulukon pystysuora osio
व्याख्यान
disertación
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
संपादक
editado por
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
उदाहरण
p. ej. (por ejemplo)
Annettaessa esimerkki
विशेषतः
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
आदि.
etc. (etcétera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
आकृ.
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
जो है कि...
es decir,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
सहित
incl.
Kun listaan lisätään jotain
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
अगला
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
अगला पन्ना
pp. (páginas)
Työn monet sivut
प्रस्तावना
Prefacio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
प्रकाशन
publicado por
Työn julkaisija
पुनरीक्षित
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
पुनर्मुद्रण
reedición / nueva edición / reimpresión
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
अनुवादक
traducido por
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
विभाग
t.
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta