Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apendico)
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
proks. (proksimume)
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliografio)
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
ĉi. (ĉirkaŭ)
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
ĉa. (ĉapitro)
гл. (глава)
Tietty osio työstä
kol. (kolono)
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
dis. (disertacio)
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (eldonita de)
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ekz. (ekzemplo)
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
prec. (precipe)
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
ktp. (kaj tiel plu)
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figuro)
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
t.e. (tio estas)
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ink. (inkluzive)
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (notu bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (paĝo)
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
pj. (paĝoj)
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
pref. (prefaco)
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
eld. (eldonita de)
изд. (издательство)
Työn julkaisija
rev. (reviziita de)
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rep. (represo)
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (tradukita de)
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volumo)
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta