Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apendico)
- (příloha)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
proks. (proksimume)
přibl. (přibližně)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliografio)
lit. (literatura)
Lähdeluettelo
ĉi. (ĉirkaŭ)
cca (cirka)
Määrän arvioiminen
ĉa. (ĉapitro)
kap. (kapitola)
Tietty osio työstä
kol. (kolono)
- (sloupec)
Taulukon pystysuora osio
dis. (disertacio)
dis. (disertace, disertační práce)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (eldonita de)
edit. (editována kým)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ekz. (ekzemplo)
např. (například)
Annettaessa esimerkki
prec. (precipe)
zejm. (zejména)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
ktp. (kaj tiel plu)
atd. (a tak dále)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figuro)
obr. (obrázek)
Työhön kuuluva kaavio
t.e. (tio estas)
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ink. (inkluzive)
vč. (včetně)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (notu bene)
Pozn. (poznámka)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (paĝo)
str. (strana)
Työn yksittäinen sivu
pj. (paĝoj)
str. (strany)
Työn monet sivut
pref. (prefaco)
- (předmluva)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
eld. (eldonita de)
publ. (publikováno kým)
Työn julkaisija
rev. (reviziita de)
rev. (revidováno kým)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rep. (represo)
dot. (dotisk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (tradukita de)
přel. (přeloženo kým)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volumo)
obj. (objem)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta