Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apendico)
app.(附录)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
proks. (proksimume)
approx.(大约)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliografio)
bibliog.(引用来源)
Lähdeluettelo
ĉi. (ĉirkaŭ)
ca.(大约)
Määrän arvioiminen
ĉa. (ĉapitro)
ch.(章)
Tietty osio työstä
kol. (kolono)
col.(柱)
Taulukon pystysuora osio
dis. (disertacio)
diss.(论文)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (eldonita de)
ed.(编辑)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ekz. (ekzemplo)
e.g.(例如)
Annettaessa esimerkki
prec. (precipe)
esp.(尤其是)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
ktp. (kaj tiel plu)
etc.(等等)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figuro)
fig.(图表)
Työhön kuuluva kaavio
t.e. (tio estas)
i.e.(既)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ink. (inkluzive)
incl.(包括)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (notu bene)
N.B.(注意)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (paĝo)
p.(页)
Työn yksittäinen sivu
pj. (paĝoj)
pp.(页)
Työn monet sivut
pref. (prefaco)
pref.(前言)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
eld. (eldonita de)
pub.(由...出版)
Työn julkaisija
rev. (reviziita de)
rev.(由...修改)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rep. (represo)
rpt.(转载)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (tradukita de)
trans.(由...翻译)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volumo)
vol.(卷)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta