Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apendico)
bijl. (bijlage)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
proks. (proksimume)
ong. (ongeveer)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliografio)
bibl. (bibliografie)
Lähdeluettelo
ĉi. (ĉirkaŭ)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
ĉa. (ĉapitro)
hst. (hoofdstuk)
Tietty osio työstä
kol. (kolono)
kolom
Taulukon pystysuora osio
dis. (disertacio)
dissertatie
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (eldonita de)
bew. (bewerkt door)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ekz. (ekzemplo)
bijv. (bijvoorbeeld)
Annettaessa esimerkki
prec. (precipe)
bijz. (bijzonder)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
ktp. (kaj tiel plu)
enz. (enzovoort)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figuro)
afb. (afbeelding)
Työhön kuuluva kaavio
t.e. (tio estas)
d.w.z (dat wil zeggen)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ink. (inkluzive)
incl. (inclusief)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (notu bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (paĝo)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pj. (paĝoj)
pp. (pagina´s)
Työn monet sivut
pref. (prefaco)
voorwoord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
eld. (eldonita de)
uitg. (uitgegeven door)
Työn julkaisija
rev. (reviziita de)
herz. (herzien)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rep. (represo)
herdr. (herdruk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (tradukita de)
vertaald door
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volumo)
jg. (jaargang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta