Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apendico)
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
proks. (proksimume)
approx. (approximately)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliografio)
bibliog. (bibliography)
Lähdeluettelo
ĉi. (ĉirkaŭ)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
ĉa. (ĉapitro)
ch. (chapter)
Tietty osio työstä
kol. (kolono)
col. (column)
Taulukon pystysuora osio
dis. (disertacio)
diss. (dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (eldonita de)
ed. (edited by)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ekz. (ekzemplo)
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
prec. (precipe)
esp. (especially)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
ktp. (kaj tiel plu)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figuro)
fig. (figure)
Työhön kuuluva kaavio
t.e. (tio estas)
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
ink. (inkluzive)
incl. (including)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (notu bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (paĝo)
p. (page)
Työn yksittäinen sivu
pj. (paĝoj)
pp. (pages)
Työn monet sivut
pref. (prefaco)
pref. (preface)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
eld. (eldonita de)
pub. (published by)
Työn julkaisija
rev. (reviziita de)
rev. (revised by)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rep. (represo)
rpt. (reprint)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trad. (tradukita de)
trans. (translated by)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volumo)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta