Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apéndice)
függ. (függelék)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
kb. (körülbelül)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografía)
bibliog. (bibliográfia)
Lähdeluettelo
circ. (circa)
kb. (körülbelül)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
fej. (fejezet)
Tietty osio työstä
col. (columna)
oszl. (oszlop)
Taulukon pystysuora osio
disertación
dissz. (disszertáció)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
editado por
szerk. (szerkesztette X)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p. ej. (por ejemplo)
pl. (például)
Annettaessa esimerkki
especialmente
kül. (különösen)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (etcétera)
stb. (és így tovább)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
ábr. (ábra)
Työhön kuuluva kaavio
es decir,...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.
beleértve
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
o./old. (oldal)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
o./old. (oldal/oldalak)
Työn monet sivut
Prefacio
Előszó
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicado por
kiad. (kiadta X/kiadó)
Työn julkaisija
revisado por
Átdolgozta X
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reedición / nueva edición / reimpresión
Utánnyomás
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
traducido por
ford. (fordította X)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t.
köt. (kötet)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta