Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apéndice)
- (příloha)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
přibl. (přibližně)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografía)
lit. (literatura)
Lähdeluettelo
circ. (circa)
cca (cirka)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
kap. (kapitola)
Tietty osio työstä
col. (columna)
- (sloupec)
Taulukon pystysuora osio
disertación
dis. (disertace, disertační práce)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
editado por
edit. (editována kým)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p. ej. (por ejemplo)
např. (například)
Annettaessa esimerkki
especialmente
zejm. (zejména)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (etcétera)
atd. (a tak dále)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Työhön kuuluva kaavio
es decir,...
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.
vč. (včetně)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
str. (strana)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
str. (strany)
Työn monet sivut
Prefacio
- (předmluva)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicado por
publ. (publikováno kým)
Työn julkaisija
revisado por
rev. (revidováno kým)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reedición / nueva edición / reimpresión
dot. (dotisk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
traducido por
přel. (přeloženo kým)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t.
obj. (objem)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta