Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apéndice)
(ภาคผนวก)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
ประมาณ
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografía)
บรรณานุกรม
Lähdeluettelo
circ. (circa)
ประมาณ
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
บท
Tietty osio työstä
col. (columna)
คอลัมน์
Taulukon pystysuora osio
disertación
ปริญญานิพนธ์
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
editado por
แก้ไขโดย
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p. ej. (por ejemplo)
ตัวอย่างเช่น
Annettaessa esimerkki
especialmente
โดยเฉพาะ
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (etcétera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
ตัวเลข
Työhön kuuluva kaavio
es decir,...
กล่าวคือ
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.
ประกอบไปด้วย
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
หน้า
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
หน้า
Työn monet sivut
Prefacio
คำนำ
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicado por
ตีพิมพ์โดย
Työn julkaisija
revisado por
ทบทวนโดย
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reedición / nueva edición / reimpresión
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
traducido por
แปลโดย
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t.
ระดับ
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta