Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apéndice)
Liitteet
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
n. (noin)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografía)
Bibliografia
Lähdeluettelo
circ. (circa)
n. (noin)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
kpl (kappale)
Tietty osio työstä
col. (columna)
Pylväs
Taulukon pystysuora osio
disertación
Väitöskirja
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
editado por
toim. (toimittanut)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p. ej. (por ejemplo)
esim. (esimerkiksi)
Annettaessa esimerkki
especialmente
erityisesti
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (etcétera)
jne. (ja niin edelleen)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
kaavio
Työhön kuuluva kaavio
es decir,...
eli
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.
mukaanlukien
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
s. (sivu)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
sivut
Työn monet sivut
Prefacio
esipuhe
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicado por
julk. (julkaissut)
Työn julkaisija
revisado por
muok. (muokannut)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reedición / nueva edición / reimpresión
lisäpainos
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
traducido por
kääntänyt
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t.
vol. (volyymi)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta