Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apéndice)
Ah. (Anhang)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
ugf. (ungefähr)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografía)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Lähdeluettelo
circ. (circa)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
K. (Kapitel)
Tietty osio työstä
col. (columna)
Spalte
Taulukon pystysuora osio
disertación
Diss. (Dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
editado por
bearb. (bearbeitet von)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p. ej. (por ejemplo)
z.B. (zum Beispiel)
Annettaessa esimerkki
especialmente
bes. (besonders)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (etcétera)
usw. (und so weiter)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Abb. (Abbildung)
Työhön kuuluva kaavio
es decir,...
d.h. (das heißt)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
S. (Seite)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
S. (Seiten)
Työn monet sivut
Prefacio
Vorw. (Vorwort)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicado por
hg. (herausgegeben von)
Työn julkaisija
revisado por
geä. (geändert)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reedición / nueva edición / reimpresión
Nachdr. (Nachdruck)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
traducido por
übersetzt von
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t.
Jg. (Jahrgang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta