Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apéndice)
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografía)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
circ. (circa)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
col. (columna)
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
disertación
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
editado por
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p. ej. (por ejemplo)
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
especialmente
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (etcétera)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
figur
Työhön kuuluva kaavio
es decir,...
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
s. (sidor)
Työn monet sivut
Prefacio
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicado por
publicerad av
Työn julkaisija
revisado por
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reedición / nueva edición / reimpresión
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
traducido por
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t.
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta