Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apéndice)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografía)
bibliogr. (bibliografia)
Lähdeluettelo
circ. (circa)
cerca
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
col. (columna)
col. (coluna)
Taulukon pystysuora osio
disertación
dissertação
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
editado por
ed. (edição)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p. ej. (por ejemplo)
p.ex. (por exemplo)
Annettaessa esimerkki
especialmente
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (etcétera)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
es decir,...
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.
incluindo
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
Prefacio
prefácio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicado por
E. (editor)
EE. (editores)
Työn julkaisija
revisado por
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reedición / nueva edición / reimpresión
reimpresso
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
traducido por
Trad. (tradução)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t.
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta