Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apéndice)
παρ. (παράρτημα)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
περ. (κατά προσέγγιση)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografía)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lähdeluettelo
circ. (circa)
περ. (περίπου)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
κεφ. (κεφάλαιο)
Tietty osio työstä
col. (columna)
στήλη
Taulukon pystysuora osio
disertación
διατριβή
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
editado por
επιμ. (επιμέλεια)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p. ej. (por ejemplo)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Annettaessa esimerkki
especialmente
ειδ. (ειδικά)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (etcétera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Σχ. (Σχήμα)
Työhön kuuluva kaavio
es decir,...
δηλαδή,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
σελ. (σελίδα)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
σελ. (σελίδες)
Työn monet sivut
Prefacio
Προτ. (πρόλογος)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicado por
δημοσιεύθηκε από
Työn julkaisija
revisado por
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reedición / nueva edición / reimpresión
ανατύπωση
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
traducido por
μεταφράστηκε από
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t.
τομ. (τόμος)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta