Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apéndice)
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografía)
参考文献一覧
Lähdeluettelo
circ. (circa)
およそ
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
col. (columna)
Taulukon pystysuora osio
disertación
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
editado por
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p. ej. (por ejemplo)
Annettaessa esimerkki
especialmente
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (etcétera)
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
es decir,...
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.
含めて
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
Prefacio
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicado por
(人物名)出版
Työn julkaisija
revisado por
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reedición / nueva edición / reimpresión
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
traducido por
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t.
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta