Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apéndice)
Appendice
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
ca. (circa)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografía)
Bibliografia
Lähdeluettelo
circ. (circa)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Tietty osio työstä
col. (columna)
Colonna
Taulukon pystysuora osio
disertación
Dissertazione di laurea
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
editado por
A cura di
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p. ej. (por ejemplo)
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
especialmente
Specialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (etcétera)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
es decir,...
i.e. (id est)/cioè
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.
incl. (incluso)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
pp. (pagine)
Työn monet sivut
Prefacio
Prefazione/Preambolo
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicado por
Pubblicato da
Työn julkaisija
revisado por
n.d.A. (nota dell'autore)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reedición / nueva edición / reimpresión
Opera ristampata
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
traducido por
Tradotta da
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t.
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta