Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apéndice)
bijl. (bijlage)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
ong. (ongeveer)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografía)
bibl. (bibliografie)
Lähdeluettelo
circ. (circa)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
hst. (hoofdstuk)
Tietty osio työstä
col. (columna)
kolom
Taulukon pystysuora osio
disertación
dissertatie
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
editado por
bew. (bewerkt door)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p. ej. (por ejemplo)
bijv. (bijvoorbeeld)
Annettaessa esimerkki
especialmente
bijz. (bijzonder)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (etcétera)
enz. (enzovoort)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
afb. (afbeelding)
Työhön kuuluva kaavio
es decir,...
d.w.z (dat wil zeggen)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.
incl. (inclusief)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
pp. (pagina´s)
Työn monet sivut
Prefacio
voorwoord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicado por
uitg. (uitgegeven door)
Työn julkaisija
revisado por
herz. (herzien)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reedición / nueva edición / reimpresión
herdr. (herdruk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
traducido por
vertaald door
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t.
jg. (jaargang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta