Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apéndice)
परिशिष्ट
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
लगभग
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografía)
ग्रंथ सूची
Lähdeluettelo
circ. (circa)
लगभग
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
अध्याय
Tietty osio työstä
col. (columna)
स्तंभ
Taulukon pystysuora osio
disertación
व्याख्यान
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
editado por
संपादक
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p. ej. (por ejemplo)
उदाहरण
Annettaessa esimerkki
especialmente
विशेषतः
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (etcétera)
आदि.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
आकृ.
Työhön kuuluva kaavio
es decir,...
जो है कि...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.
सहित
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
अगला
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
अगला पन्ना
Työn monet sivut
Prefacio
प्रस्तावना
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicado por
प्रकाशन
Työn julkaisija
revisado por
पुनरीक्षित
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reedición / nueva edición / reimpresión
पुनर्मुद्रण
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
traducido por
अनुवादक
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t.
विभाग
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta