Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apéndice)
ap. (apendico)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
proks. (proksimume)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografía)
bibliog. (bibliografio)
Lähdeluettelo
circ. (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
ĉa. (ĉapitro)
Tietty osio työstä
col. (columna)
kol. (kolono)
Taulukon pystysuora osio
disertación
dis. (disertacio)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
editado por
ed. (eldonita de)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p. ej. (por ejemplo)
ekz. (ekzemplo)
Annettaessa esimerkki
especialmente
prec. (precipe)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (etcétera)
ktp. (kaj tiel plu)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
fig. (figuro)
Työhön kuuluva kaavio
es decir,...
t.e. (tio estas)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.
ink. (inkluzive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
p. (paĝo)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
pj. (paĝoj)
Työn monet sivut
Prefacio
pref. (prefaco)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicado por
eld. (eldonita de)
Työn julkaisija
revisado por
rev. (reviziita de)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reedición / nueva edición / reimpresión
rep. (represo)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
traducido por
trad. (tradukita de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t.
vol. (volumo)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta