Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ap. (apéndice)
ملحق
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
aprox. (aproximadamente)
تقريبا
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibl. (bibliografía)
الببليوغرافيا
Lähdeluettelo
circ. (circa)
حوالي
Määrän arvioiminen
cap. (capítulo)
فصل
Tietty osio työstä
col. (columna)
عمود
Taulukon pystysuora osio
disertación
أطروحة
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
editado por
التحرير
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
p. ej. (por ejemplo)
مثلا
Annettaessa esimerkki
especialmente
خاصّةً
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (etcétera)
إلخ. (إلى آخره)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figura)
شكل
Työhön kuuluva kaavio
es decir,...
يعني
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl.
بما في ذلك
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
تنبيه
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (página)
ًص. (صفحة)
Työn yksittäinen sivu
pp. (páginas)
صفحات
Työn monet sivut
Prefacio
مقدمة
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publicado por
الناشر
Työn julkaisija
revisado por
راجعه
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
reedición / nueva edición / reimpresión
إعادة الطباعة
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
traducido por
ترجمة
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
t.
مجلد
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta