Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximately)
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliography)
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
ch. (chapter)
гл. (глава)
Tietty osio työstä
col. (column)
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edited by)
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
esp. (especially)
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (including)
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
pref. (preface)
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub. (published by)
изд. (издательство)
Työn julkaisija
rev. (revised by)
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt. (reprint)
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (translated by)
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta