Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
függ. (függelék)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximately)
kb. (körülbelül)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliography)
bibliog. (bibliográfia)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Määrän arvioiminen
ch. (chapter)
fej. (fejezet)
Tietty osio työstä
col. (column)
oszl. (oszlop)
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
dissz. (disszertáció)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edited by)
szerk. (szerkesztette X)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
pl. (például)
Annettaessa esimerkki
esp. (especially)
kül. (különösen)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
stb. (és így tovább)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
ábr. (ábra)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (including)
beleértve
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
o./old. (oldal)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
o./old. (oldal/oldalak)
Työn monet sivut
pref. (preface)
Előszó
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub. (published by)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Työn julkaisija
rev. (revised by)
Átdolgozta X
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt. (reprint)
Utánnyomás
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (translated by)
ford. (fordította X)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
köt. (kötet)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta