Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
- (příloha)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximately)
přibl. (přibližně)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliography)
lit. (literatura)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
cca (cirka)
Määrän arvioiminen
ch. (chapter)
kap. (kapitola)
Tietty osio työstä
col. (column)
- (sloupec)
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
dis. (disertace, disertační práce)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edited by)
edit. (editována kým)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
např. (například)
Annettaessa esimerkki
esp. (especially)
zejm. (zejména)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
obr. (obrázek)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (including)
vč. (včetně)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
str. (strana)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
str. (strany)
Työn monet sivut
pref. (preface)
- (předmluva)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub. (published by)
publ. (publikováno kým)
Työn julkaisija
rev. (revised by)
rev. (revidováno kým)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt. (reprint)
dot. (dotisk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (translated by)
přel. (přeloženo kým)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
obj. (objem)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta