Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
bilag
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximately)
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliography)
bibliografi
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
ch. (chapter)
afsnit
Tietty osio työstä
col. (column)
kolonne
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
afhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edited by)
redigeret af
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
esp. (especially)
især
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
dvs. (det vil sige)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (including)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
side
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
s. (sider)
Työn monet sivut
pref. (preface)
indledning
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub. (published by)
udgivet af
Työn julkaisija
rev. (revised by)
revideret af
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt. (reprint)
genoptryk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (translated by)
oversat af
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta