Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
Liitteet
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximately)
n. (noin)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliography)
Bibliografia
Lähdeluettelo
ca. (circa)
n. (noin)
Määrän arvioiminen
ch. (chapter)
kpl (kappale)
Tietty osio työstä
col. (column)
Pylväs
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
Väitöskirja
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edited by)
toim. (toimittanut)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
esim. (esimerkiksi)
Annettaessa esimerkki
esp. (especially)
erityisesti
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
jne. (ja niin edelleen)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
kaavio
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
eli
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (including)
mukaanlukien
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
s. (sivu)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
sivut
Työn monet sivut
pref. (preface)
esipuhe
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub. (published by)
julk. (julkaissut)
Työn julkaisija
rev. (revised by)
muok. (muokannut)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt. (reprint)
lisäpainos
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (translated by)
kääntänyt
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volyymi)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta