Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
Ah. (Anhang)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximately)
ugf. (ungefähr)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliography)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
ch. (chapter)
K. (Kapitel)
Tietty osio työstä
col. (column)
Spalte
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
Diss. (Dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edited by)
bearb. (bearbeitet von)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
z.B. (zum Beispiel)
Annettaessa esimerkki
esp. (especially)
bes. (besonders)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
usw. (und so weiter)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
Abb. (Abbildung)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
d.h. (das heißt)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (including)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
S. (Seite)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
S. (Seiten)
Työn monet sivut
pref. (preface)
Vorw. (Vorwort)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub. (published by)
hg. (herausgegeben von)
Työn julkaisija
rev. (revised by)
geä. (geändert)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt. (reprint)
Nachdr. (Nachdruck)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (translated by)
übersetzt von
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
Jg. (Jahrgang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta