Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximately)
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliography)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
ch. (chapter)
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
col. (column)
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edited by)
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
esp. (especially)
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
figur
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (including)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
s. (sidor)
Työn monet sivut
pref. (preface)
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub. (published by)
publicerad av
Työn julkaisija
rev. (revised by)
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt. (reprint)
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (translated by)
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta