Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximately)
aprox. (aproximativ)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliography)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lähdeluettelo
ca. (circa)
cca (circa)
Määrän arvioiminen
ch. (chapter)
cap. (capitol)
Tietty osio työstä
col. (column)
col. (coloană)
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
Disertaţie - nu se abreviază
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edited by)
n.t. (nota traducătorului)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
ex. (exemplu)
Annettaessa esimerkki
esp. (especially)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
adică
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (including)
inclusiv - nu se abreviază
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
p./pg. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
pp. (paginile)
Työn monet sivut
pref. (preface)
pref. (prefaţă)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub. (published by)
ed. (editat de)
Työn julkaisija
rev. (revised by)
red. (redactor)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt. (reprint)
reed. (reeditarea)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (translated by)
trad. (tradusă de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volumul/tomul)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta