Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximately)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliography)
bibliogr. (bibliografia)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
cerca
Määrän arvioiminen
ch. (chapter)
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
col. (column)
col. (coluna)
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
dissertação
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edited by)
ed. (edição)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
p.ex. (por exemplo)
Annettaessa esimerkki
esp. (especially)
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (including)
incluindo
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
pref. (preface)
prefácio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub. (published by)
E. (editor)
EE. (editores)
Työn julkaisija
rev. (revised by)
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt. (reprint)
reimpresso
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (translated by)
Trad. (tradução)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta