Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
bijl. (bijlage)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximately)
ong. (ongeveer)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliography)
bibl. (bibliografie)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
ch. (chapter)
hst. (hoofdstuk)
Tietty osio työstä
col. (column)
kolom
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
dissertatie
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edited by)
bew. (bewerkt door)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
bijv. (bijvoorbeeld)
Annettaessa esimerkki
esp. (especially)
bijz. (bijzonder)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
enz. (enzovoort)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
afb. (afbeelding)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
d.w.z (dat wil zeggen)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (including)
incl. (inclusief)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
pp. (pagina´s)
Työn monet sivut
pref. (preface)
voorwoord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub. (published by)
uitg. (uitgegeven door)
Työn julkaisija
rev. (revised by)
herz. (herzien)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt. (reprint)
herdr. (herdruk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (translated by)
vertaald door
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
jg. (jaargang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta