Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
ap. (apendico)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximately)
proks. (proksimume)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliography)
bibliog. (bibliografio)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Määrän arvioiminen
ch. (chapter)
ĉa. (ĉapitro)
Tietty osio työstä
col. (column)
kol. (kolono)
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
dis. (disertacio)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edited by)
ed. (eldonita de)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
ekz. (ekzemplo)
Annettaessa esimerkki
esp. (especially)
prec. (precipe)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
ktp. (kaj tiel plu)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
fig. (figuro)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
t.e. (tio estas)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (including)
ink. (inkluzive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
p. (paĝo)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
pj. (paĝoj)
Työn monet sivut
pref. (preface)
pref. (prefaco)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub. (published by)
eld. (eldonita de)
Työn julkaisija
rev. (revised by)
rev. (reviziita de)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt. (reprint)
rep. (represo)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (translated by)
trad. (tradukita de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
vol. (volumo)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta