Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
ap. (apéndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximately)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliography)
bibl. (bibliografía)
Lähdeluettelo
ca. (circa)
circ. (circa)
Määrän arvioiminen
ch. (chapter)
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
col. (column)
col. (columna)
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
disertación
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edited by)
editado por
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
p. ej. (por ejemplo)
Annettaessa esimerkki
esp. (especially)
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
etc. (etcétera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
es decir,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (including)
incl.
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
pref. (preface)
Prefacio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub. (published by)
publicado por
Työn julkaisija
rev. (revised by)
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt. (reprint)
reedición / nueva edición / reimpresión
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (translated by)
traducido por
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
t.
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta