Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

app. (appendix)
ملحق
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
approx. (approximately)
تقريبا
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliography)
الببليوغرافيا
Lähdeluettelo
ca. (circa)
حوالي
Määrän arvioiminen
ch. (chapter)
فصل
Tietty osio työstä
col. (column)
عمود
Taulukon pystysuora osio
diss. (dissertation)
أطروحة
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ed. (edited by)
التحرير
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
e.g. (exempli gratia)
مثلا
Annettaessa esimerkki
esp. (especially)
خاصّةً
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
etc. (et cetera)
إلخ. (إلى آخره)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figure)
شكل
Työhön kuuluva kaavio
i.e. (id est)
يعني
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
incl. (including)
بما في ذلك
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
تنبيه
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
p. (page)
ًص. (صفحة)
Työn yksittäinen sivu
pp. (pages)
صفحات
Työn monet sivut
pref. (preface)
مقدمة
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
pub. (published by)
الناشر
Työn julkaisija
rev. (revised by)
راجعه
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
rpt. (reprint)
إعادة الطباعة
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (translated by)
ترجمة
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume)
مجلد
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta