Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ملحق
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
تقريبا
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
الببليوغرافيا
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
حوالي
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
فصل
гл. (глава)
Tietty osio työstä
عمود
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
أطروحة
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
التحرير
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
مثلا
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
خاصّةً
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
إلخ. (إلى آخره)
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
شكل
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
يعني
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
بما في ذلك
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
تنبيه
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
ًص. (صفحة)
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
صفحات
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
مقدمة
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
الناشر
изд. (издательство)
Työn julkaisija
راجعه
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
إعادة الطباعة
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ترجمة
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
مجلد
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta