Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ملحق
bilag
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
تقريبا
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
الببليوغرافيا
bibliografi
Lähdeluettelo
حوالي
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
فصل
afsnit
Tietty osio työstä
عمود
kolonne
Taulukon pystysuora osio
أطروحة
afhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
التحرير
redigeret af
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
مثلا
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
خاصّةً
især
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
إلخ. (إلى آخره)
osv. (og så videre)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
شكل
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
يعني
dvs. (det vil sige)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
بما في ذلك
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
تنبيه
NB (notabene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
ًص. (صفحة)
side
Työn yksittäinen sivu
صفحات
s. (sider)
Työn monet sivut
مقدمة
indledning
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
الناشر
udgivet af
Työn julkaisija
راجعه
revideret af
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
إعادة الطباعة
genoptryk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ترجمة
oversat af
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
مجلد
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta