Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ملحق
Ah. (Anhang)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
تقريبا
ugf. (ungefähr)
Kun lukumäärää ei tiedetä
الببليوغرافيا
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Lähdeluettelo
حوالي
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
فصل
K. (Kapitel)
Tietty osio työstä
عمود
Spalte
Taulukon pystysuora osio
أطروحة
Diss. (Dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
التحرير
bearb. (bearbeitet von)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
مثلا
z.B. (zum Beispiel)
Annettaessa esimerkki
خاصّةً
bes. (besonders)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
إلخ. (إلى آخره)
usw. (und so weiter)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
شكل
Abb. (Abbildung)
Työhön kuuluva kaavio
يعني
d.h. (das heißt)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
بما في ذلك
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
تنبيه
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
ًص. (صفحة)
S. (Seite)
Työn yksittäinen sivu
صفحات
S. (Seiten)
Työn monet sivut
مقدمة
Vorw. (Vorwort)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
الناشر
hg. (herausgegeben von)
Työn julkaisija
راجعه
geä. (geändert)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
إعادة الطباعة
Nachdr. (Nachdruck)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ترجمة
übersetzt von
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
مجلد
Jg. (Jahrgang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta