Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ملحق
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
تقريبا
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
الببليوغرافيا
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
حوالي
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
فصل
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
عمود
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
أطروحة
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
التحرير
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
مثلا
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
خاصّةً
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
شكل
figur
Työhön kuuluva kaavio
يعني
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
بما في ذلك
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
تنبيه
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
ًص. (صفحة)
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
صفحات
s. (sidor)
Työn monet sivut
مقدمة
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
الناشر
publicerad av
Työn julkaisija
راجعه
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
إعادة الطباعة
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ترجمة
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
مجلد
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta