Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ملحق
aneks
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
تقريبا
ok. (około)
Kun lukumäärää ei tiedetä
الببليوغرافيا
bibliografia
Lähdeluettelo
حوالي
circa
Määrän arvioiminen
فصل
rozdz. (rozdział)
Tietty osio työstä
عمود
kolumna
Taulukon pystysuora osio
أطروحة
dysertacja
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
التحرير
pod red. (pod redakcją)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
مثلا
np. (na przykład)
Annettaessa esimerkki
خاصّةً
szczególnie
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
إلخ. (إلى آخره)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
شكل
rys. (rysunek)
Työhön kuuluva kaavio
يعني
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
بما في ذلك
wliczając
Kun listaan lisätään jotain
تنبيه
nb. (notabene/nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
ًص. (صفحة)
str. (strona)
Työn yksittäinen sivu
صفحات
str. (strony)
Työn monet sivut
مقدمة
wstęp/przedmowa
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
الناشر
wyd. (wydawnictwo)
Työn julkaisija
راجعه
korekta
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
إعادة الطباعة
przedruk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ترجمة
tłum. (tłumaczenie)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
مجلد
t. (tom)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta