Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ملحق
Appendice
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
تقريبا
ca. (circa)
Kun lukumäärää ei tiedetä
الببليوغرافيا
Bibliografia
Lähdeluettelo
حوالي
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
فصل
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Tietty osio työstä
عمود
Colonna
Taulukon pystysuora osio
أطروحة
Dissertazione di laurea
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
التحرير
A cura di
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
مثلا
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
خاصّةً
Specialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
شكل
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
يعني
i.e. (id est)/cioè
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
بما في ذلك
incl. (incluso)
Kun listaan lisätään jotain
تنبيه
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
ًص. (صفحة)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
صفحات
pp. (pagine)
Työn monet sivut
مقدمة
Prefazione/Preambolo
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
الناشر
Pubblicato da
Työn julkaisija
راجعه
n.d.A. (nota dell'autore)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
إعادة الطباعة
Opera ristampata
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ترجمة
Tradotta da
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
مجلد
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta