Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ملحق
ap. (apéndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
تقريبا
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
الببليوغرافيا
bibl. (bibliografía)
Lähdeluettelo
حوالي
circ. (circa)
Määrän arvioiminen
فصل
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
عمود
col. (columna)
Taulukon pystysuora osio
أطروحة
disertación
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
التحرير
editado por
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
مثلا
p. ej. (por ejemplo)
Annettaessa esimerkki
خاصّةً
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
إلخ. (إلى آخره)
etc. (etcétera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
شكل
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
يعني
es decir,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
بما في ذلك
incl.
Kun listaan lisätään jotain
تنبيه
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
ًص. (صفحة)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
صفحات
pp. (páginas)
Työn monet sivut
مقدمة
Prefacio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
الناشر
publicado por
Työn julkaisija
راجعه
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
إعادة الطباعة
reedición / nueva edición / reimpresión
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ترجمة
traducido por
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
مجلد
t.
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta