Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ملحق
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
تقريبا
approx. (approximately)
Kun lukumäärää ei tiedetä
الببليوغرافيا
bibliog. (bibliography)
Lähdeluettelo
حوالي
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
فصل
ch. (chapter)
Tietty osio työstä
عمود
col. (column)
Taulukon pystysuora osio
أطروحة
diss. (dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
التحرير
ed. (edited by)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
مثلا
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
خاصّةً
esp. (especially)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
شكل
fig. (figure)
Työhön kuuluva kaavio
يعني
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
بما في ذلك
incl. (including)
Kun listaan lisätään jotain
تنبيه
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
ًص. (صفحة)
p. (page)
Työn yksittäinen sivu
صفحات
pp. (pages)
Työn monet sivut
مقدمة
pref. (preface)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
الناشر
pub. (published by)
Työn julkaisija
راجعه
rev. (revised by)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
إعادة الطباعة
rpt. (reprint)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ترجمة
trans. (translated by)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
مجلد
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta