Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Tóm lại...
संक्षेप में...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Tóm lại...
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
Về tổng thể...
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Yleinen arvio tutkielmasta
Nhìn chung...
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Yleinen arvio tutkielmasta
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
हम यह देख सकते हैं कि...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
... có thể giúp chứng tỏ...
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
Nhìn nhận một cách khách quan...
... के अनुसार
Löydöstesi puolueeton arviointi
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Selkeä johtopäätös
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Muilta lainatut ajatukset
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää