Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Мы начали доклад с того, что...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Последующее обсуждение было попыткой...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Подводя итог...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Подводя итог...
Yhteenvetona...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
В целом...
Kaiken kaikkiaan
Yleinen arvio tutkielmasta
В общем...
Yleisesti ottaen
Yleinen arvio tutkielmasta
... позволяет нам сделать вывод, что...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Таким образом мы видим, что...
Näemme siis, että...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Все это указывает на то, что...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
В балансе...
Kaiken kaikkiaan
Löydöstesi puolueeton arviointi
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Selkeä johtopäätös
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Muilta lainatut ajatukset
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää