Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lopetus

Lopetus - Yhteenveto

Мы начали доклад с того, что...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Tutkielman yhteenvedon aloitus
Последующее обсуждение было попыткой...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa
Гипотезы были проверены на практике путем...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi
Подводя итог...
Samengevat ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen
Подводя итог...
Samenvattend ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen
В целом...
Al met al ...
Yleinen arvio tutkielmasta
В общем...
Over het geheel ...
Yleinen arvio tutkielmasta
... позволяет нам сделать вывод, что...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
Таким образом мы видим, что...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
Все это указывает на то, что...
Alles wijst erop dat ...
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi
В балансе...
Over het geheel genomen ...
Löydöstesi puolueeton arviointi
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Selkeä johtopäätös
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Muilta lainatut ajatukset
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää